Tancar notícia

Política de privacitat

Avís legal:

Titular del web: ASSOCIACIÓ D'INICITIVES SOCIALS AD'
Adreça: C/ JOAN ALSINA, 3, 2 PLANTA 17003 GIRONA
Correu electrònic: direccio.general@adgirona.org
Telèfon: 972 215 917
Fax: 972 225 218
Lloc Web: www.adgirona.org.

L’Associació d’Iniciatives Socials és una associació constituïda el 22 de febrer de 1994 a la ciutat de Girona, i inscrita al Registre Nacional d'Associacions amb el número 585328 
NIF: G17397134

Els continguts d'aquest web han estat elaborats per L’Associació d’Iniciatives Socials. Es prohibeix la reproducció total o parcial d'aquests continguts sense citar el seu origen o sense haver obtingut l'autorització expressa de l’Associació d’Iniciatives Socials. L’entitat es reserva el dret d'actualitzar els continguts i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.

Dades de carÓcter personal

L'Associació d'Iniciatives Socials, en acompliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal, subministrades de manera voluntària, mitjançant petició dirigida a L'Associació d'Iniciatives Socials, C/ Joan Alsina, 3 2 planta, 17003 Girona. Així mateix es pot contactar a través de correu electrònic direccio.general@adgirona.org o per telèfon trucant al 972.215.917

Per què hem d'esforçar-nos a assegurar als infants la supervivència si no se'ls pot garantir una existència feliç?

DATA ACTUALITZACIË 30/09/2013

Currículum

AD’ gestiona el Servei d’Acolliments Familiars i Adopcions. Acreditat per la Generalitat de Catalunya com Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) des de l’any 1995 i amb contracte de serveis amb l’Institut Català de l’Adopció (ICA).

AD’ gestiona el Servei d’adopcions des de l’any 1997. Acreditat per la Generalitat de Catalunya com Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICF), amb contracte de serveis amb l’Institut Català de l’Adopció.

AD’ gestiona el Servei de Postadoptiu des de l’any 2005, amb contracte de serveis amb l’Institut Català de l’Adopció.

AD’ ha realitzat cursos de formació per a educadors socials des de l’any 1996, així com formació a entitats d’acolliments familiars i assessorament a entitats privades que intervenen en el camp de la infància i família.

AD’ ha realitzat programes de Reallotjament de Població Barraquista durant l’any 1999.

AD’ va crear i gestionar el Camp de Formació Les Dunes (l’Escala), des de l’any 1999 a 2002, camp d’aprenentatge escolar en l’entorn de l’Alt Empordà. Dirigit  especialment a aquelles escoles ubicades en barris amb forta depressió social de les províncies de Barcelona i Girona.

AD’ ha dut a terme diferents Programes de desenvolupament comunitari en barris d’exclusió social a la ciutat de Barcelona, des de l’any 2000 a 2002, realitzant estudis socials als barris de Can Tunis, Poble Nou, Via Trajana, així com a realitzat el seguiment a les famílies del Barri de Via Trajana en els seu reallotjament.

AD’ desenvolupa algunes actuacions mitjançant el treball amb persones voluntàries, fomentant el voluntariat i donant suport a iniciatives de diferents col·lectius en l’àmbit social i de la solidaritat des de l’any 2001.

AD’ ha editat una revista AD’ Quaderns d’Informació des de l’any 2004 a 2005. Publicació d’articles, entrevistes i reportatges de l’àmbit de la infància i família.

AD’ ha gestionat un Centre Residencial d’Acció Educativa anomenat CRAE l’Abril per a noies de 12 a 18 anys tutelades des de l’any 2002 fins l’any 2010. Amb contracte de prestació des serveis amb la Departament de Benestar Social i Família.

AD’ gestiona un Centre Residencial d’Acció Educativa anomenat CRAE Seonee per a infant de 4 a 18 anys, des de l’any 2010. Amb contracte de prestació de serveis amb el Departament de Benestar Social i Família.

AD’ gestiona des del Servei d’Intervenció Comunitària, diferents serveis comunitaris, Centre Obert, Acompanyament a l’Escolaritat, Activitats Esportives, Programa de Lleure, Casal d’Estiu a diferents barris Font de la Pólvora, Creueta, Vila-roja,  del  Sector Est  de la Ciutat de Girona des de l’any 2002 amb contractes i convenis amb l’Ajuntament de Girona.

AD’ gestiona des de l’any 2006 el Servei Tr3s Accions servei diürn que té l’objectiu d’acompanyar a joves de 16 i 21 anys, en la transició de l’etapa escolar al món laboral. Subvencionat per Departament de Benestar Socials i Família i el Ministeri de Sanitat i Política Socials.

AD’ va participar liderant la creació  i gestió del Restaurant Social L’ALL, dins la Federació Tr3s Accions,  des de l’any 2006 a 2008.

AD’ va guanyar la Beca Joaquim Franch juntament amb Càrites l’any 2007 amb el projecte “Dinamització de joves dels Barris del Sector Est de Girona, mitjançant l’educació en el Lleure”.

Les persones beneficia al llarg d’aquest temps de gestió de serveis:

Programa /activitat

Any

Beneficiaris

Col·lectiu d’intervenció

Formació a professionals

1995

20

Professionals

Formació

1995

60

Professionals

Assessorament a entitats

1998

60

ONG

Camp de Formació Les Dunes

1999

60

Infància i adolescència

Assessorament a entitats

1999

180

ONG

Programa de reallotjament

1999

112

Famílies

Camp de formació Les Dunes

2000

1200

Infància i Adolescència

Estudi social barri Can Tunis

2000

 

Poble gitano

Seguiment famílies Via Trajana

2000

115

Inclusió social

Estudi barri Poble Nou

2000

 

Inclusió social

Programa reallotjament

2000

112

Poble gitano

Seguiment famílies Via Trajana

2001

115

Poble gitano

Estudi barri Can Tunis

2001

 

Inclusió social

Intervenció comunitària Sant Roc

2001

30

Inclusió social

Foment del voluntariat

2001

30

Voluntaris

Camp de formació Les Dunes

2002

1200

Infància i adolescència

Mediació de conflictes escolars

2002

30

Joves

Seguiment famílies reallotjades Sant Roc

2002

235

Inclusió social

Mediació en conflicte escolar

2003

20

Joves

Publicació Quadern d’informació

2004

 

Professional

Beca Joaquim Franc

2007

 

Joves

 

Iniciatives Socials

Properament podreu consultar el nostre Twitter amb totes les nostres notícies i novetats

AD' Iniciatives Socials | C/ Joan Alsina 3, 2¬ planta, 17003 - Girona | Tel: 972 215 917 | Fax: 972 225 218 | | www.adgirona.org

  Qui Som:

 1. Presentació
 2. Missió
 3. Finalitats
 4. Visió
 5. Ideari
 6. - Valors presents a l'entitat
 7. - Valors presents en la gestió
 8. - Principis
 9. Política de qualitat
 10. Marc teòric d'intervenció

  Organització:

 1. Organigrama
 2. Les persones
 3. Comunicació i participació

  Progrmes i projectes:

 1. - Àrea de recursos familiars

  - Àrea d'acolliments residencials

  - Àrea d'intervenció comunitària

  - Àrea de formació i d'inserció laboral

 2. Currículum
 3. Memòries

  Àmbit econòmic:

 1. Finançadors Col·laboradors
 2. Procedència dels Recursos
 3. Gestió dels Recursos
 4. Auditories de comptes

Empresa respectuosa amb el medi ambient