Tancar notícia

Política de privacitat

Avís legal:

Titular del web: ASSOCIACIÓ D'INICITIVES SOCIALS AD'
Adreça: C/ JOAN ALSINA, 3, 2 PLANTA 17003 GIRONA
Correu electrònic: direccio.general@adgirona.org
Telèfon: 972 215 917
Fax: 972 225 218
Lloc Web: www.adgirona.org.

L’Associació d’Iniciatives Socials és una associació constituïda el 22 de febrer de 1994 a la ciutat de Girona, i inscrita al Registre Nacional d'Associacions amb el número 585328 
NIF: G17397134

Els continguts d'aquest web han estat elaborats per L’Associació d’Iniciatives Socials. Es prohibeix la reproducció total o parcial d'aquests continguts sense citar el seu origen o sense haver obtingut l'autorització expressa de l’Associació d’Iniciatives Socials. L’entitat es reserva el dret d'actualitzar els continguts i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.

Dades de carÓcter personal

L'Associació d'Iniciatives Socials, en acompliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal, subministrades de manera voluntària, mitjançant petició dirigida a L'Associació d'Iniciatives Socials, C/ Joan Alsina, 3 2 planta, 17003 Girona. Així mateix es pot contactar a través de correu electrònic direccio.general@adgirona.org o per telèfon trucant al 972.215.917

Per què hem d'esforçar-nos a assegurar als infants la supervivència si no se'ls pot garantir una existència feliç?

DATA ACTUALITZACIË 30/09/2013

Marc teòric d'intervenció

Presents en la realitat social
Volem estar molt presents en la realitat social del moment i de l'entorn, especialment, en els sectors on els serveis desenvolupen les seves activitats, per tal de tenir un coneixement acurat del medi i de la població de les seves necessitats i mancances.
Generadors de coneixement
Pretenem potenciar la generació de coneixement a partir de la reflexió de la praxis i l'impuls de la recerca, amb l'objectiu de fer-ne difusió i promoure la innovació, proposta i execució de projectes que responguin a les necessitats detectades.
Respecte a la diversitat
Respectem la diversitat cultural, religiosa, social i familiar com a dret a la llibertat d'usuaris i famílies i pel sentit de pertinença i d'identitat que comporten. Les dinàmiques familiars, pràctiques religioses, circumstàncies culturals,... han de ser respectades i acceptades sempre que no vulneri drets fonamentals i/o no posin en perill la salut o la integritat física i psíquica dels seus membres.
Preservar el dret a la pròpia família
La família és la primera i principal responsable de la cura i atenció dels infants, a més del recurs natural per a satisfer les seves necessitats bàsiques. Volem preservar el dret a la pròpia família i a la satisfacció de les necessitats bàsiques dels fills, entenent que cal col·laborar des de la iniciativa social amb les accions encaminades a mantenir els infants i adolescents en el seu context familiar.
Potenciar competències
Ens inclinem a promoure les competències personals i parentals per tal que les persones siguin actors i protagonistes de les seva història, disposant de les habilitats per resoldre les seves divergències i satisfer les seves necessitats a partir dels propis recursos i capacitats.
Intervenció ecològico-sistèmica
Tota intervenció ha de plantejar-se des d'una perspectiva ecològico-sistèmica que tingui en compte el nivell de desenvolupament evolutiu de les persones, les característiques familiars i l'entorn comunitari.

Iniciatives Socials

Properament podreu consultar el nostre Twitter amb totes les nostres notícies i novetats

AD' Iniciatives Socials | C/ Joan Alsina 3, 2¬ planta, 17003 - Girona | Tel: 972 215 917 | Fax: 972 225 218 | | www.adgirona.org

  Qui Som:

 1. Presentació
 2. Missió
 3. Finalitats
 4. Visió
 5. Ideari
 6. - Valors presents a l'entitat
 7. - Valors presents en la gestió
 8. - Principis
 9. Política de qualitat
 10. Marc teòric d'intervenció

  Organització:

 1. Organigrama
 2. Les persones
 3. Comunicació i participació

  Progrmes i projectes:

 1. - Àrea de recursos familiars

  - Àrea d'acolliments residencials

  - Àrea d'intervenció comunitària

  - Àrea de formació i d'inserció laboral

 2. Currículum
 3. Memòries

  Àmbit econòmic:

 1. Finançadors Col·laboradors
 2. Procedència dels Recursos
 3. Gestió dels Recursos
 4. Auditories de comptes

Empresa respectuosa amb el medi ambient