Tancar notícia

Política de privacitat

Avís legal:

Titular del web: ASSOCIACIÓ D'INICITIVES SOCIALS AD'
Adreça: C/ JOAN ALSINA, 3, 2 PLANTA 17003 GIRONA
Correu electrònic: direccio.general@adgirona.org
Telèfon: 972 215 917
Fax: 972 225 218
Lloc Web: www.adgirona.org.

L’Associació d’Iniciatives Socials és una associació constituïda el 22 de febrer de 1994 a la ciutat de Girona, i inscrita al Registre Nacional d'Associacions amb el número 585328 
NIF: G17397134

Els continguts d'aquest web han estat elaborats per L’Associació d’Iniciatives Socials. Es prohibeix la reproducció total o parcial d'aquests continguts sense citar el seu origen o sense haver obtingut l'autorització expressa de l’Associació d’Iniciatives Socials. L’entitat es reserva el dret d'actualitzar els continguts i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.

Dades de carÓcter personal

L'Associació d'Iniciatives Socials, en acompliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal, subministrades de manera voluntària, mitjançant petició dirigida a L'Associació d'Iniciatives Socials, C/ Joan Alsina, 3 2 planta, 17003 Girona. Així mateix es pot contactar a través de correu electrònic direccio.general@adgirona.org o per telèfon trucant al 972.215.917

Per què hem d'esforçar-nos a assegurar als infants la supervivència si no se'ls pot garantir una existència feliç?

DATA ACTUALITZACIË 30/09/2013

Les persones

Persones sòcies:

Socis numeraris o actius:

Són les persones que han manifestat voler formar part de l’entitat i que participen activament en el seu desenvolupament. La seva proposta de ser socis  ha estat acceptada per l’Assemblea de socis i/o la Junta Directiva.

Els socis numeraris o actius participen en a) les assemblees generals i extraordinàries, b) en els grups de treball que es generin i c) en la Junta Directiva (els membres escollits per aquesta funció).

En aquest moment el grup de persones sòcies numeraries o actives està format per 22 membres.

Socis protectors:

Són les persones que realitzen aportacions econòmiques o qualsevol tipus de bé a l'entitat.

Socis honorífics o de mèrit:

Són aquelles persones que aporten el seu nom o el seu reconeixement social i /o professional a l'entitat.

Persones professionals:

Són les persones encarregades de desenvolupar professionalment la gestió tècnica  i de suport als diferents serveis de l’entitat.  Entre les persones professionals troben dues modalitats les que són sòcies treballadores i les que són treballadores:

El grup de persones professionals compta de forma permanent amb 29 membres.

 • 1 gerent
 • 1 administrador
 • 1 Coordinadora general
 • 4 directores /coordinadores de projectes
 • 1 administrativa
 • 1 manteniment
 • 20 tècnics (psicòleg, treballadors socials, educadors socials, integrador social, jurista social)

Persones usuàries:

Són les persones adults i infants, que formen part dels diferents consells de participació de l'entitat. Participen en la valoració i enfoc dels recursos i dels serveis per tal de conèixer i respondre millor a les seves necessitats.

Persones clients

Són persones físiques i/o jurídiques, col·lectius de la xarxa, institucions i/o administracions que realitzen un encàrrec de gestió o creació de projectes, estudis, formació, entre altres. Relacionats amb la missió i les finalitats de l'entitat.

Iniciatives Socials

Properament podreu consultar el nostre Twitter amb totes les nostres notícies i novetats

AD' Iniciatives Socials | C/ Joan Alsina 3, 2¬ planta, 17003 - Girona | Tel: 972 215 917 | Fax: 972 225 218 | | www.adgirona.org

  Qui Som:

 1. Presentació
 2. Missió
 3. Finalitats
 4. Visió
 5. Ideari
 6. - Valors presents a l'entitat
 7. - Valors presents en la gestió
 8. - Principis
 9. Política de qualitat
 10. Marc teòric d'intervenció

  Organització:

 1. Organigrama
 2. Les persones
 3. Comunicació i participació

  Progrmes i projectes:

 1. - Àrea de recursos familiars

  - Àrea d'acolliments residencials

  - Àrea d'intervenció comunitària

  - Àrea de formació i d'inserció laboral

 2. Currículum
 3. Memòries

  Àmbit econòmic:

 1. Finançadors Col·laboradors
 2. Procedència dels Recursos
 3. Gestió dels Recursos
 4. Auditories de comptes

Empresa respectuosa amb el medi ambient