Tancar notícia

Política de privacitat

Avís legal:

Titular del web: ASSOCIACIÓ D'INICITIVES SOCIALS AD'
Adreça: C/ JOAN ALSINA, 3, 2 PLANTA 17003 GIRONA
Correu electrònic: direccio.general@adgirona.org
Telèfon: 972 215 917
Fax: 972 225 218
Lloc Web: www.adgirona.org.

L’Associació d’Iniciatives Socials és una associació constituïda el 22 de febrer de 1994 a la ciutat de Girona, i inscrita al Registre Nacional d'Associacions amb el número 585328 
NIF: G17397134

Els continguts d'aquest web han estat elaborats per L’Associació d’Iniciatives Socials. Es prohibeix la reproducció total o parcial d'aquests continguts sense citar el seu origen o sense haver obtingut l'autorització expressa de l’Associació d’Iniciatives Socials. L’entitat es reserva el dret d'actualitzar els continguts i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.

Dades de carÓcter personal

L'Associació d'Iniciatives Socials, en acompliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal, subministrades de manera voluntària, mitjançant petició dirigida a L'Associació d'Iniciatives Socials, C/ Joan Alsina, 3 2 planta, 17003 Girona. Així mateix es pot contactar a través de correu electrònic direccio.general@adgirona.org o per telèfon trucant al 972.215.917

Per què hem d'esforçar-nos a assegurar als infants la supervivència si no se'ls pot garantir una existència feliç?

DATA ACTUALITZACIË 30/09/2013

Principis

Principi rector
La fidelitat de l'entitat als principis i finalitats proposades
Absència de lucre
Estem convençuts de la primacia de les persones i la missió de l'entitat per sobre del lucre
Esperit crític i constructiu
Manifestem la voluntat d'implicar-nos i actuar amb esperit crític i constructiu en la transformació d'una societat amb mancances i amb excessos
Iniciatives ciutadana
Creiem en la construcció d'àmbits públics a partir de la iniciativa ciutadana i com membres actius de la societat civil volem assumir la nostra responsabilitat i protagonisme en aquest procés. Es per aquesta raó que volem col·laborar amb la comunitat en la promoció, prevenció i protecció dels infants i adolescents en risc social i en situació de desprotecció infantil, i de les seves famílies i entorns socio-comunitaris.
Iniciatives social del tercer sector
Des de la legitimitat de la iniciativa social del tercer sector en què també intervé l'entitat, volem participar en el desenvolupament, promoció i gestió del sistema públic social i incidir en la seva realitat, com entitat proveïdora de serveis, a través de la prestació de mitjans tècnics i recursos humans i materials.
Treball en xarxa
Les intervencions de serveis i professionals en l'atenció als usuaris han de perseguir el treball de xarxa i en xarxa entès com la coordinació, la col·laboració i les accions interdisciplinàries entre els serveis i professionals dels diferents sectors, entre d'altres, el sanitari, l'educatiu i el social.
Participació activa dels interessats
Volem promoure la participació dels interessats en la valoració i enfoc dels recursos i dels serveis per tal de conèixer i respondre millor a les seves necessitats i dissenyar-ne de més ajustats a la població que volem atendre i al seu entorn social i comunitari.
Proximitat
L'entitat vol esmerçar els seus esforços i recursos a detectar i atendre les necessitats des del lloc on es produeixen les mancances, sense perjudici d'emprendre accions per allunyar els usuaris del medi d'origen si es valora adient pel seu desenvolupament. Amb tot, apostem per la prestació de serveis des del lloc més pròxim on es detecten les necessitats i mancances.

Iniciatives Socials

Properament podreu consultar el nostre Twitter amb totes les nostres notícies i novetats

AD' Iniciatives Socials | C/ Joan Alsina 3, 2¬ planta, 17003 - Girona | Tel: 972 215 917 | Fax: 972 225 218 | | www.adgirona.org

  Qui Som:

 1. Presentació
 2. Missió
 3. Finalitats
 4. Visió
 5. Ideari
 6. - Valors presents a l'entitat
 7. - Valors presents en la gestió
 8. - Principis
 9. Política de qualitat
 10. Marc teòric d'intervenció

  Organització:

 1. Organigrama
 2. Les persones
 3. Comunicació i participació

  Progrmes i projectes:

 1. - Àrea de recursos familiars

  - Àrea d'acolliments residencials

  - Àrea d'intervenció comunitària

  - Àrea de formació i d'inserció laboral

 2. Currículum
 3. Memòries

  Àmbit econòmic:

 1. Finançadors Col·laboradors
 2. Procedència dels Recursos
 3. Gestió dels Recursos
 4. Auditories de comptes

Empresa respectuosa amb el medi ambient