Tancar notícia

Política de privacitat

Avís legal:

Titular del web: ASSOCIACIÓ D'INICITIVES SOCIALS AD'
Adreça: C/ JOAN ALSINA, 3, 2 PLANTA 17003 GIRONA
Correu electrònic: direccio.general@adgirona.org
Telèfon: 972 215 917
Fax: 972 225 218
Lloc Web: www.adgirona.org.

L’Associació d’Iniciatives Socials és una associació constituïda el 22 de febrer de 1994 a la ciutat de Girona, i inscrita al Registre Nacional d'Associacions amb el número 585328 
NIF: G17397134

Els continguts d'aquest web han estat elaborats per L’Associació d’Iniciatives Socials. Es prohibeix la reproducció total o parcial d'aquests continguts sense citar el seu origen o sense haver obtingut l'autorització expressa de l’Associació d’Iniciatives Socials. L’entitat es reserva el dret d'actualitzar els continguts i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.

Dades de carÓcter personal

L'Associació d'Iniciatives Socials, en acompliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal, subministrades de manera voluntària, mitjançant petició dirigida a L'Associació d'Iniciatives Socials, C/ Joan Alsina, 3 2 planta, 17003 Girona. Així mateix es pot contactar a través de correu electrònic direccio.general@adgirona.org o per telèfon trucant al 972.215.917

Per què hem d'esforçar-nos a assegurar als infants la supervivència si no se'ls pot garantir una existència feliç?

DATA ACTUALITZACIË 30/09/2013

Valors presents a l'entitat

Requisits bàsics: la persona, els mitjans i l'altre.

Per damunt de tots els valors volem destacar la persona, els mitjans i l'altre com els requisits indispensables, indissociables i primaris que permeten la construcció de la societat, la cultura i la convivència.


La persona és un fi en si mateixa, i a través de la relació amb l'altre i l'entorn persegueix el creixement personal i esdevé agent de transformació i de canvi.

L’altre és imprescindible per a la construcció de la pròpia identitat i del sentiment de pertinença en tant que només podem esdevenir persones en i per a la interacció amb aquest altre.

Els mitjans permeten la cobertura de les necessitats bàsiques, sense la satisfacció de les quals es fa difícil el desenvolupament de valors com la solidaritat i l’exercici de la llibertat.


La resta de valors que destaquem s'han de preservar i potenciar per tal de complir amb la finalitat per la qual es va crear l'entitat i perquè entenem que són valors bàsics i primaris per a la convivència comunitària, el progrés social i la millora personal.

La llibertat
Afavorint l'expressió i universalització de les llibertats individuals en totes les dimensions ajudem a construir un món més lliure a la participació, la independència i l'autonomia, i també, a l'assumpció de la pròpia responsabilitat que comporta l'exercici de la llibertat.
La igualtat
Defensem una societat justa que utilitza com a paràmetre la dignitat de la persona i que tracte amb igualtat de drets i dignitat cadascun dels seus membres.
La Solidaritat
Apostem per la solidaritat, entesa com la voluntat de beneficiar persones i col·lectius desvalguts, que porta associada, a més, els valors de la pau i la no violència.
El Respecte Actiu
En una societat multicultural, on sovint entren en conflicte interessos aparentment divergents i contradictoris, la convivència només serà possible des del respecte actiu i la solidaritat.
El Diàleg
Hem de potenciar, a través del diàleg, l'expressió de les nostres necessitats però també de les nostres conviccions, per tal de fer tothom responsable d'aquesta recerca compartida i, també, responsable dels seus compromisos, diàlegs i accions.

Iniciatives Socials

Properament podreu consultar el nostre Twitter amb totes les nostres notícies i novetats

AD' Iniciatives Socials | C/ Joan Alsina 3, 2¬ planta, 17003 - Girona | Tel: 972 215 917 | Fax: 972 225 218 | | www.adgirona.org

  Qui Som:

 1. Presentació
 2. Missió
 3. Finalitats
 4. Visió
 5. Ideari
 6. - Valors presents a l'entitat
 7. - Valors presents en la gestió
 8. - Principis
 9. Política de qualitat
 10. Marc teòric d'intervenció

  Organització:

 1. Organigrama
 2. Les persones
 3. Comunicació i participació

  Progrmes i projectes:

 1. - Àrea de recursos familiars

  - Àrea d'acolliments residencials

  - Àrea d'intervenció comunitària

  - Àrea de formació i d'inserció laboral

 2. Currículum
 3. Memòries

  Àmbit econòmic:

 1. Finançadors Col·laboradors
 2. Procedència dels Recursos
 3. Gestió dels Recursos
 4. Auditories de comptes

Empresa respectuosa amb el medi ambient