Tancar notícia

Política de privacitat

Avís legal:

Titular del web: ASSOCIACIÓ D'INICITIVES SOCIALS AD'
Adreça: C/ JOAN ALSINA, 3, 2 PLANTA 17003 GIRONA
Correu electrònic: direccio.general@adgirona.org
Telèfon: 972 215 917
Fax: 972 225 218
Lloc Web: www.adgirona.org.

L’Associació d’Iniciatives Socials és una associació constituïda el 22 de febrer de 1994 a la ciutat de Girona, i inscrita al Registre Nacional d'Associacions amb el número 585328 
NIF: G17397134

Els continguts d'aquest web han estat elaborats per L’Associació d’Iniciatives Socials. Es prohibeix la reproducció total o parcial d'aquests continguts sense citar el seu origen o sense haver obtingut l'autorització expressa de l’Associació d’Iniciatives Socials. L’entitat es reserva el dret d'actualitzar els continguts i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.

Dades de carÓcter personal

L'Associació d'Iniciatives Socials, en acompliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal, subministrades de manera voluntària, mitjançant petició dirigida a L'Associació d'Iniciatives Socials, C/ Joan Alsina, 3 2 planta, 17003 Girona. Així mateix es pot contactar a través de correu electrònic direccio.general@adgirona.org o per telèfon trucant al 972.215.917

Per què hem d'esforçar-nos a assegurar als infants la supervivència si no se'ls pot garantir una existència feliç?

DATA ACTUALITZACIË 30/09/2013

Valors presents en la gestió

Iniciativa Social
El caràcter no lucratiu de l'entitat, ens permet reinvertir els excedents obtinguts en la millora i l'ampliació de la nostra oferta de serveis, prenent la iniciativa en la creació, disseny i implementació de projectes socials que responen a les noves necessitats socials.
Responsabilitat social
Com el conjunt de pràctiques, estratègies i sistema de gestió empresarial que cerca l'equilibri entre les dimensions econòmica, social i ambiental.
Qualitat integral
Qualitat i excel·lència tècnica que permeti un servei òptim que garanteixi la realització de l'encàrrec institucional que té cada projecte i ens permeti ser competitius en la gestió.
Agilitat organitzativa
Que possibiliti la consecució dels objectius de cada projecte i doni respostes ràpides, eficaces i eficients a les necessitats més quotidianes.
Participació activa
Implicació de totes les persones de l'entitat en la consecució dels objectius, funcionament i qualitat dels serveis i de la gestió empresarial.
Transparència en la gestió
Econòmica, administrativa i de serveis.
Cooperació
Amb les entitats del tercer sector participant i fomentant polítiques de promoció, formació i treball conjunt.
Proximitat relacional
Que fa referència al tracte de confiança i reconeixement sobre el que volem fonamentar les relacions que s'estableixen en l'entitat (professionals, usuaris, administració,..)
Eficiència
Com allò imprescindible per assolir els objectius que es proposa l'entitat i els seus diferents serveis. Apostant per una organització que prima, i per aquest ordre, el capital social, el capital humà i el capital físic.
Innovació, recerca i desenvolupament
Aporten un caràcter dinàmic a l'experiència professional i suposen una millora directa de les intervencions dirigides als usuaris que atenen en els nostres serveis.
Coneixement com un bé públic
La gestió de qualitat del nostres serveis, la innovació i la recerca han de ser un bé públic que facilitin i esperonin el desenvolupament de la ciutadania, de la professió i dels serveis psicopedagògics i socials.
Autonomia i treball en xarxa
Advoquem per una estructura molt poc jerarquitzada en la qual cada professional sigui generador de dinàmiques.

Iniciatives Socials

Properament podreu consultar el nostre Twitter amb totes les nostres notícies i novetats

AD' Iniciatives Socials | C/ Joan Alsina 3, 2¬ planta, 17003 - Girona | Tel: 972 215 917 | Fax: 972 225 218 | | www.adgirona.org

  Qui Som:

 1. Presentació
 2. Missió
 3. Finalitats
 4. Visió
 5. Ideari
 6. - Valors presents a l'entitat
 7. - Valors presents en la gestió
 8. - Principis
 9. Política de qualitat
 10. Marc teòric d'intervenció

  Organització:

 1. Organigrama
 2. Les persones
 3. Comunicació i participació

  Progrmes i projectes:

 1. - Àrea de recursos familiars

  - Àrea d'acolliments residencials

  - Àrea d'intervenció comunitària

  - Àrea de formació i d'inserció laboral

 2. Currículum
 3. Memòries

  Àmbit econòmic:

 1. Finançadors Col·laboradors
 2. Procedència dels Recursos
 3. Gestió dels Recursos
 4. Auditories de comptes

Empresa respectuosa amb el medi ambient